Четвер, 18.04.2019, 21:47
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 8 » Пахолівецька М.В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
15:49
Пахолівецька М.В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

УДК 371.1.07:371.113.4

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Марцеліна Пахолівецька,

директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради

У статті відображено умови комплексного розв’язання питань реалізації профільного навчання. Автор знайомить із системою підготовки керівників навчальних закладів до організації профільного навчання у процесі методичної роботи.

Ключові слова: профілізація, профільне навчання, допрофільна підготовка, професійна компетентність, структура методичної роботи, рівні сформованості дидактичних умінь.

The author has presented a comprehensive solution conditions for the implementation profile studies. The author introduces a system of training school leaders in the organization profile studies in the technical work.

Keywords: profiling, profile education, pre profile training, professional competence, structure of methodical work, levels of pedagogical skills.

 

 Профілізація старшої школи – один з пріоритетів модернізації освіти. Профільне навчання – це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх проблем, нахилів і здібностей учнів; створення умов для професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчання. Мета профільного навчання забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення  можливостей постійного  духовного  самовдосконалення  особистості,  формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації [1, с. 4]. Організація профільного навчання має здійснюватися з урахуванням особливостей функціонування кожного навчального закладу та архітектурної доступності     [1, с. 7].

 У навчальних закладах  міста Кіровограда  профіль навчання визначається з урахуванням рівня кваліфікації педагогів, вміння працювати за різнорівневими освітніми програмами, матеріально – технічних, інформаційних  ресурсів школи. Однак організація допрофільної підготовки для професійної орієнтації учнів, сприянню у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій школі недостатньо здійснюється у 8-9 класах. Допрофільна підготовка повинна забезпечити наступність між основною та старшою школою, закласти інформаційні та психолого-педагогічні основи для успішного профільного навчання учня і створити передумови для життєвого і професійного самовизначення [1, с. 10].

Реалізація профільного навчання можлива за умови комплексного розв’язання питань, пов’язаних із кадровим та фінансовим, навчально-методичним забезпеченням, створенням нормативно-правової бази розвитку профільного навчання, наукового та психологічного супроводу навчального процесу [1, с. 13]. Чи готові до цього керівники навчальних закладів? Одним із завдань, яке ставить Центр методичної та соціально – психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради – врахування суспільних, освітніх змін і забезпечення готовності керівників навчальних закладів до здійснення управлінської діяльності в нових умовах. Виходячи з цих позицій, ефективність розвитку професіоналізму діяльності керівників навчальних закладів визначається випереджувальною спрямованістю, варіативністю змісту і форм, врахуванням набутого досвіду. Структура  методичної роботи з керівним складом дає можливість створити систему ціленаправленого формування професійної компетентності, а саме:

Загальні засідання: МО керівників навчальних закладів; інструктивно-методичні наради для керівників навчальних закладів; інструктивно-методичні наради для заступників директорів; інструктивно-методичні наради для заступників директорів, які відповідають за початкові класи; інструктивно-методичні наради для завідуючих ДНЗ.

Для молодих  керівників: Школа молодого директора навчального закладу; Школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи; Школа молодого заступника директора з виховної роботи.

Для керівників середнього рівня сформованості дидактичних умінь: семінар-практикум для вихователів-методистів ДНЗ; семінар-практикум для заступників директорів, які відповідають за початкові класи; семінар-практикум заступників директорів з виховної роботи та керівників позашкільних закладів; семінар-практикум заступників директорів, які відповідають за методичну та навчально-виховну роботу.

Для керівників високого рівня сформованості дидактичних умінь: Школа управлінської майстерності директорів навчальних закладів; семінар-практикум заступників директорів, які відповідають за методичну та навчально-виховну роботу; семінар-практикум для вихователів-методистів ДНЗ.

Використання таких форм роботи як інтерактивна гра, робота в групах, круглий стіл, виступ, перегляд відео презентацій  сприяє кращому засвоєнню знань керівниками.

Зокрема, на семінарі-практикумі заступників директорів з навчально-виховної роботи учасники взяли участь у круглому столі з проблеми: «Методичній роботі – наукове забезпечення». Теоретичне підґрунття даного заходу склали виступи  з використанням мультимедійних презентацій: «Організація різних форм методичної роботи з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь» (Островська А.Б., заступник директора ЦМСПС); «Підвищення рівня науково-методичної підготовки і фахової майстерності педагогічних працівників через нестандартні підходи до методичної роботи». З досвіду роботи НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20       (Сащенко С. А.,заступник директора з навчально-виховної роботи НВО № 20).

Учасники семінару відвідали майстер-клас учителя української мови Осаулець Л.В. з проблеми:  «Використання інтерактивних технологій під час шкільного аналізу художнього твору» та занурились у творчу лабораторію вчителя трудового навчання, вчителя-методиста, переможця обласного та лауреата Всеукраїнського етапу  конкурсу «Учитель року» Горобець О.В. з проблеми «Формування продуктивного культурно-освітнього середовища учнів на засадах компетентністного підходу до викладання предмету», відвідали відкриті уроки у вчителів-майстрів.

Проведений методичний ринг «Сучасні педагогічні технології»  дали можливість  поглибити  знання заступників директорів з навчально – виховної роботи  із сучасними інноваційними педагогічними  технологіями, активізувати та розширити понятійний апарат, показали необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи, стимулювали прагнення педагогів до пошуку і творчості, сприяв обміну досвідом роботи.

Практичне спрямування мала організована робота в творчій майстерні, де заступники директорів з навчально-виховної роботи  моделювали системи підготовки  вчителя до педагогічної діяльності в інноваційних умовах через методичні форми роботи з педкадрами з високим рівнем сформованості дидактичних умінь та презентували  роботу в групах.

Своїми враженнями від семінару, побажаннями та пропозиціями  учасники  заходів діляться  під час проведення вправи «Педагогічний кошик». Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу щодо організації різних форм методичної роботи з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь.

У формі «круглого столу» була проведена зустріч заступників директорів з навчально-виховної роботи  в рамках  декади  «Ініціатива і творчість молодих», яка дала можливість обговорити  систему роботи з молодими вчителями в  навчальних закладах міста, направлену на розвиток  їх творчих здібностей, підвищення рівня професійної майстерності молодих вчителів шляхом запровадження нових ідей та підходів, обмінятися досвідом роботи з даного питання.

Учасники семінару-практикуму заступників директорів, які відповідають за початкові класи взяли участь у роботі круглого столу «Створення оптимального здоров’язбережувального освітнього середовища у початкових класах» та ознайомились з проблемою формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів через реалізацію Державного стандарту початкової освіти у нових навчальних програмах для 1-4 класів.

Під час засідання Школи управлінської майстерності директори навчальних закладів взяли участь у круглому столі з проблеми: «Дослідження соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі». Керівники обговорили чинники, які сприяють та ускладнюють між особові стосунки у педагогічному колективі. Як стиль керівництва  впливає на стосунки у педагогічному колективі. Сумісність членів колективу та групова згуртованість. Складання характеристики колективу. На практичній частини учасники засідання пройшли тестування «Оцінка рівня соціально-психологічного клімату в колективі школи» та взяли участь у треніговому занятті «Формування позитивного соціально-психологічного мікроклімату в педагогічному колективі».

Окрім цього, на семінарах-практикумах розглядалися питання підготовки педагогічних кадрів до переходу на профільне навчання: їх мотиваційну готовність, рівень кваліфікації і компетентність у сфері розв’язання завдань старшої школи.

Зміст навчання керівників шкіл формує і розвиває їх творчі якості, поглиблює управлінську компетентність, вдосконалює знання і вміння, необхідні для утвердження нового стилю управлінської діяльності, спрямованої на вирішення організаційних, педагогічних, соціальних завдань, забезпечення становлення, стабілізації, оптимального функціонування і розвитку навчального закладу відповідно до вимог сьогодення.

 На інструктивно-методичних нарадах предметом обговорення були такі питання: аналіз планів та наказів проведення методичної роботи в навчальних закладах – реалізація науково-методичної проблеми навчального закладу та ЦМСПС; підсумки проведення міського етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2012/2013 навчальному році»; підсумки проведення Місячника української писемності та мови в навчальних закладах міста; про організацію та проведення загального засідання методичного об’єднання керівників та педагогів  різних фахів міста з проблеми «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі»; про підсумки проведення січневих засідань методичних об’єднань у 2012/2013 навчальному році; про підсумки проведення міського етапу конкурсу «Вчитель року-2013»; про проведення апробації навчальної літератури у ЗНЗ в 2012-2013 навчальному році; про підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах при КОІППО імені Василя Сухомлинського за 2013 рік; про вплив методичної роботи на стан викладання німецької мови в навчальних закладах міста; про проведення спортивно-масових заходів та участь у них ЗНЗ міста; про організацію та проведення ЗНО-2013; про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у ЗНЗ в 2012/2013 н.р.; про проведення четвертого етапу моніторингового дослідження стану впровадження профільної освіти та ін.; нормативно-програмове врегулювання змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідно нової редакції Базового компонента дошкільної освіти; стан реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи дошкільних навчальних закладів міста; про організацію та проведення міського туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року – 2013»; про вивчення стану організації роботи зі старшими дошкільниками за програмою «Впевнений старт»; про заходи щодо впровадження Концепції профільного навчання в старшій школі.

На засіданнях семінару-практикуму для керівників дошкільних навчальних закладів з проблеми: «Дієвість управління і контролю в умовах нового Базового компоненту дошкільної освіти», що діяв на базі ДНЗ № 14, 24 та проводився у формі круглого столу були розглянуті такі актуальні питання: «Підготовка сучасного педагога до роботи в умовах впровадження нових державних стандартів дошкільної та початкової освіти: форми роботи з педагогами, що сприяють реалізації вимог нових державних стандартів»; «Комп’ютерна грамотність дошкільника: організаційно-педагогічні аспекти Базового компоненту дошкільної освіти»; «Використання електронних засобів інформування щодо підвищення ефективності форм взаємодії з родинами вихованців»; «Використання активних методів та прийомів щодо формування готовності педагогів до інноваційної діяльності».

Організація роботи сприяла підвищенню компетентності завідувачів з окремих проблем організації управлінської діяльності в сучасному дошкільному закладі, допомогла знайти відповіді на питання, що цікавлять керівника дошкільної установи.

Відповідно до плану роботи ЦМСПС протягом року  плідно працювала Школа молодого заступника директора з навчально-виховної роботи     (керівник – Островська А.Б., заступник директора ЦМСПС). Для них на базі  НВК  школи-ліцею № 34  було проведено семінар-практикум  з проблеми: «Шляхи підвищення ефективності роботи над методичною проблемою навчального закладу». Для входження в проблему була проведена інтерактивна гра: «Методична робота школи. З чого вона розпочинається?». Під час творчого діалогу учасники семінару ознайомились з методологічними засадами роботи над науково-методичною проблемою, етапами її реалізації, визначенням результативності. З даних питань виступили заступник директора ЦМСПС Островська А.Б., заступники директорів з навчально – виховної роботи НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Фетісова Л.Ф. та гімназії імені Тараса Шевченка Ткаченко Г.О. Заступник директора з навчально-виховної роботи НВК школи-ліцею № 34  Медведенко Н.П. ознайомила слухачів школи з досвідом роботи навчального закладу, який вивчений і узагальнений ЦМСПС з проблеми: «Підвищення ефективності системи методичної роботи в навчальному закладі шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи».

З метою актуалізації та систематизації знань з методики впровадження технік та технологій навчання, сприянню застосуванню знань на практиці, проведено тренінг «Сучасні і класичні техніки і технології в навчально – виховному процесі» під час якого досвідом роботи  щодо  впровадження сучасних технологій навчання поділилися вчителі НВК школи-ліцею №34 Лисиціна Г.О. та Скирта А.В.Молоді заступники директорів з навчально-виховної роботи отримали  розроблену ЦМСПС пам’ятку  по дослідженню  методичної проблеми.

Друге заняття було присвячене розгляду проблеми: « Основні підходи до організації та проведення діагностики педагогічного колективу» та відбулося на базі  гімназії імені Т. Шевченка. Входження в проблему відбулося у формі розв’язання проблемного запитання: «Опитувальник», «Анкета», «Інформаційна картка», «Тест». Елементи якого процесу є запропонований інструментарій? Що  Ви розумієте під поняттям  «Діагностика?»

На занятті слухачі школи поповнили свої знання  про педагогічну діагностику як одного з найважливіших етапів навчально-виховного процесу, ознайомилися з досвідом роботи навчального закладу по реалізації шкільного проекту: «Моніторинг стану викладання навчальних дисциплін як один із ефективних засобів підвищення творчої активності вчителя-предметника».

На практичній частині у заступників директорів з НВР формували навички застосування діагностичного  інструментарію в практиці роботи школи, зокрема, визначали особистісні характеристики (типів), які впливають на процес навчання дорослих та, працюючи в групах, будували моделі методичної роботи з педагогами відповідно до їх типів навчання(дій).

З метою підвищення фахового рівня  новопризначених директорів, протягом року працювала школа молодого директора, на засіданнях якої розглянуті проблеми:

Організація  внутрішкільного контролю та керівництва (на базі ВНО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24); 

Організація самоосвіти педагогів як один із напрямків післядипломної освіти (на базі ЦМСПС).

Проведені засідання дали можливість поглибити знання директорів в організації внутрішкільного контролю як одного із чинників підвищення ефективності управління навчальним закладом, теоретичними засадами  організації внутрішкільного контролю, умовами його ефективного здійснення, видами та формами; організації самоосвітньої діяльності вчителів, завданнями, які ставляться перед системою самоосвіти, напрямами, формами та методами самоосвітньої діяльності педагогів, прослідкувати вплив самоосвіти на процес саморозвитку особистості, розглянути структуру процесу управління самоосвітою педагогів, проведення моніторингу якості самоосвіти, засоби стимулювання та заохочення педагогів до самоосвітньої діяльності. На практичній частині занять директори  розвивали навички складання кваліметричної моделі професійної діяльності педагогів, ознайомитися з досвідом роботи здійснення внутрішкільного контролю НВО № 24.

Важливим моментом в організації роботи шкіл молодого директора та заступника директора з навчально-виховної роботи була робота між засіданнями, що сприяла забезпеченню безперервної освіти шляхом  опрацювання  додаткової  літератури, виконання домашніх завдань, вивчення досвідів роботи   досвідчених колег.

Отже,  така система роботи ЦМСПС з новопризначеними керівниками дала можливість підвищити фаховий рівень керівників, озброїла знаннями про актуальні проблеми управління школою,  сприяє формуванню й удосконаленню управлінських умінь і навичок.

Проблема підвищення рівня підготовки резерву керівних кадрів у сучасних умовах набуває особливого значення. Вирішення її можливе шляхом залучення педагогів до  різних форм методичної роботи, в тому числі і Школи кадрового резерву, яка  продовжувала  працювати  в минулому навчальному році з проблеми: «Науково-методичне забезпечення управління процесом становлення керівника школи». Її  діяльність  спрямована на відбір та підготовку талановитих педагогів, спроможних і бажаючих побудувати професійну кар’єру. Очікуваним результатом занять є володіння педагогічними працівниками основами освітнього менеджменту, забезпечення системи освіти міста кваліфікованими конкурентно спроможними керівними кадрами.

Навчальним планом, розрахованим на три роки, передбачено розгляд ключових питань щодо здійснення управління навчально-виховним процесом, організації та стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників, вивчення попиту на освітні послуги.  В основу навчання покладено діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи, що вимагає особливої уваги до практичної спрямованості навчання, залучення слухачів до поглибленої діяльності в процесі розгляду різних педагогічних проблем, стимулювання їх до здійснення аналізу, оцінювання рівня професіоналізму.

Так,  протягом 2012/2013 навчального року   слухачі першого року навчання    ознайомилися з нормативно-правовим забезпеченням організації навчально-виховного процесу в умовах переходу на новий зміст, структуру навчання та державні стандарти загальної середньої освіти.  Працюючи  в групах, з’ясовували  які нормативні акти регламентують діяльність навчального закладу при організації навчальної та управлінської діяльності. Методом «мозкового штурму» опрацювали Закони України « Про освіту» та « Про загальну середню освіту», Інструкцію з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.  Друге засідання було присвячене розгляду проблеми щодо планування роботи загальноосвітнього навчального закладу, на якому слухачі ознайомилися з видами планування роботи ЗНЗ, розглянули сучасні вимоги та принципи планування діяльності, структуру річного плану роботи.  На практичному занятті слухачі школи проаналізували річний план  роботи ЗНЗ на предмет відповідності  до структури  Закону України «Про загальну середню освіту» та розробили алгоритм підготовки річного плану роботи навчального закладу.

Плідно працювала школа  кадрового резерву другого року навчання, на засіданнях якої були розглянуті проблеми: «Концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу»; «Особливості організації методичної роботи в загальноосвітніх навальних закладах»; «Психолого-педагогічні засади створення сприятливого мікроклімату в освітньому закладі».

Під час засідань слухачі школи  моделювали структуру методичної роботи відповідно до науково-методичної проблеми загальноосвітнього навчального закладу, алгоритм складання концепції розвитку ЗНЗ, вчилися планувати  розділ річного плану роботи «Науково-методичне забезпечення» відповідно до ст. 41-42 Закону України «Про  загальну середню освіту», аналізували та обговорювали розроблену Концепцію розвитку освітнього закладу, через ряд вправ практичного характеру визначали  нові  підходи до створення сприятливого мікроклімату в колективі, знайомилися з досвідом роботи з даних питань.

Завершуючи навчання в школі кадрового резерву, слухачі третього року навчання поповнили  свої знання з новими вимогами щодо змісту освіти відповідно до Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, теоретичними та практичними засадами організації моніторингових досліджень. 

На розширеному заключному  занятті  Школи кадрового резерву за участю директорів навчальних закладів  випускники захищали  підготовлені проекти «Школа моєї мрії», яке проводиться з метою  визначення уміння практичного застосування знань, одержаних на заняттях, та сприяння розвитку умінь слухачів представляти перед аудиторією власних проектів, аргументовано доводити свою думку, бачення. Свої проекти захищали 9 випускників Школи та відповідали на поставлені запитання.

Однак учасники Школи кадрового резерву потребують практичного ознайомлення з функціональними обов’язками керівника навчального закладу, формування управлінських умінь і навичок, розвиток організаційних здібностей; поповнення знань про шляхи управління сучасною школою, підходи формування творчо працюючого колективу; навчання технологій і засобів досягнення мети, розвитку внутрішньошкільної культури.

Отже, готовність педагогів до переходу на профільне навчання пов'язана з підготовкою і підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів.

Саме організація методичної роботи з керівниками є одним із шляхів їхньої підготовки до профільної школи.

Література

1.     Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 21.10.2013 р. № 1456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/ normative/1681-.

2.     Маслов В. І. Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів / В. І. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 63–66.

3.     Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим    доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php/.

4.     Пахолівецька М. В. Готуємо керівників нової генерації / М. В. Пахолівецька, О. П. Махно // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – С. 29-31.

5.     Постельняк А. І Модернізація системи навчання працівників методичних кабінетів (центрів) у міжкурсовий період / А. І. Постельняк, О. В. Половенко // Педагогічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 54–57.

Пахолівецька Марцеліна Володимирівна, директор центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради, заслужений вчитель України

Переглядів: 1553 | Додав: Олександр | Рейтинг: 4.3/16
Всього коментарів: 241 2 3 »
24 Олена  
Стаття висвітлює дієвий перелік справ та організаційної роботи, вражає.
Бажаю всім керівникам та спеціалістам ЦМСПС міцного здоровя, творчого натхнення та задоволення результатами своєї праці.

23 Оксана Сидоряк НВО №15  
Дякую за цікаву і корисну статтю.

22 ruslashka  
Роль керівника в організації є багатоплановою. Віннаділений правом вирішувати, впливати та передбачати. Залежно від ситуації він
є організатором, комунікатором, експертом, критиком і безпосереднім виконавцем.
Тому, що  роль керівника полягає, в першу
чергу, у забезпеченні високого рівня організованості колективу та досягнення
певної мети..

21 Nika15  
У статті описано діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи, залучення слухачів до поглибленої діяльності в процесі розгляду різних педагогічних проблем, стимулювання їх до здійснення аналізу, оцінювання рівня професіоналізму. Проведено ретельний аналіз роботи з допрофільної та профільної підготовки у навчальних закладах міста за декілька років. Дякую за змістовний матеріал.

20 Рибалко Л., м. Полтава  
Проблема профільного навчання є досить актуальною для сучасної школи. У представленій статті авторка розкриває та обгрунтовує умови комплексного розв’язання питань реалізації профільного навчання, знайомить із системою підготовки керівників навчальних закладів до організації профільного навчання у процесі методичної роботи. Вважаю статтю цікавою та необхідною для ознайомлення учителів на курсах післядипломної перепідготовки та директорів шкіл з напрямами забезпечення профілізації шкільного навчання. Рекомендую Марцеліні Володимирівні подати старттю до друку у фаховий журнал чи збірник для широкомасштабного ознайомлення педагогічних працівників з її змістом.

19 Климова К. Я.  
Марцеліна Пахолівецька. На наш погляд, стаття М. Пахолівецької висвітлює актуальну для сучасної освіти проблему профільного навчання. Автор не тільки спирається на законодавчі акти та сучасні дослідження з педагогіки та методики навчання, а й пропонує оригінальний підхід до організації профільної підготовки керівників. Прогресивний досвід освітян Кіровоградщини може бути використаний в інших регіонах України. Щиро вдячні за публікацію. З повагою, доктор педагогічних наук, професор К. Я. Климова та науковий колектив кафедри філології і лінгводидактики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

18 ксения  
ЗОШ № 31
Дуже дякуємо за цікаву та корисну інформацію.

17 Матяшова Л.П. НВО №25  
Дана інтернет-конференція сприяє підвищенню рівня компетентності керівника нового часу. Школа завжди схожа на свого директора, бо від його професіоналізму, мобільності, готовності до змін, творчого підходу до справи залежить доля освіти в Україні.

16 Чернецька Т., м.Київ  
Від розкриття теоретичного концепту профільного навчання до представлення системної практичної роботи у напрямку забезпечення профілізації навчального закладу. Саме такий підхід обрано автором статті для висвітлення матеріалу, який у світлі сучасної освітньої парадигми трактується як актуальний. Значущість представлених матеріалів слід розглядати в контексті сприяння самоосвіті педагогів.

15 NastuwkaX  
Висловлюємо велику подяку за корисну та цікаву інформацію(НВО №16)

1-10 11-20 21-24
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz