Четвер, 18.04.2019, 21:33
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 5 » Конопат Ю.О. Впровадження профільного навчання: перші кроки
19:41
Конопат Ю.О. Впровадження профільного навчання: перші кроки


УДК 372.862

Впровадження профільного навчання: перші кроки

Юрій Конопат,

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

У статті  викладено основні цілі та завдання, що стоять на шляху впровадження у закладі профільного навчання. Зазначено передумови  обрання технологічного профілю. Oписані перші позитивні результати на шляху впровадження технологічного профілю.

Ключові слова: профільне навчання, допрофільна освіта, технологічний профіль, впровадження  профільної освіти.

            The article deals with the basic purposes and tasks which are present on the way of  implementation of profile education in the school. The premises of the election of  the technological profile are mentioned. The first positive results are described on the way of the  implementation of  the technological profile.

            Key words:   profile education, pre profile education, technological profile, the  implementation  of profile education.

Профільне навчання набуло значення однієї з найактуальніших і найважливіших проблем у розвитку системи шкільної освіти. Загальноосвітній школі необхідна модель переходу до профільного навчання, яка забезпечить формування умінь учнів здійснювати свідомий вибір професії, докладати зусиль і досягати успіху в обраній професійній діяльності. Воно покликане допомагати школі запровадити диференціацію, тобто позбавитися необхідності вчити всіх однаково, враховуючи індивідуальні особливості учнів, створити умови для самоствердження та самореалізації кожної особистості [4].

            Профільне навчання передбачає об’єднання учнів в однорідні та стабільні групи за метою та розвитком. Перехід до профільного навчання, створення профільних класів викликано:

-          глобалізацією суспільно-політичного та економічного життя;

-          необхідністю формувати нове покоління, яке здатне розбудувати нове суспільство;

-          бажанням молоді отримати освіту, яка б відповідала міжнародним стандартам;

-          переходом від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної.

В чому ж суть профільного навчання?

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Профільне навчання включає в себе такі складові:

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти [2].

Мета та завдання профільної школи

 (...)

            Метою  допрофільного навчання учнів є професійна орієнтація школярів, сприяння вибору ними напряму профільного навчання у старшій школі. Для реалізації цієї мети розподіл годин варіативної складової навчального плану передбачає врахування індивідуальних можливостей та здібностей учнів, їх психологічних нахилів, результатів діагностування побажань учнів та батьків. На сьогодні  серед учнів актуальними є ті професії, які приносять не лише моральне та матеріальне задоволення, а й усвідомлення суспільного значення виду праці [3; 6; 8].

            Передумовою обрання технологічного  профілю у закладі стали результати попереднього  анкетування, де учнями було обрано саме технологічний профіль. Практичний психолог провела анкетування за такими методиками: «Визначення типу мислення учнів»,  «Визначення типу професії учнів», «Анкета для батьків». Учнів зацікавило, що предмети саме технологічного профілю передбачають  :

v                 Формування технологічно-наукової картини світу;

v                 Поглиблене оволодіння знаннями про закономірності техніко-технологічної та побутової діяльності ;

v                 Опанування наукового стилю мислення;

v                 Ознайомлення та розуміння наукової суті основ сучасного виробництва;

v                 Розвиток здібностей учнів із застосуванням своїх  творчих можливостей  в різних видах  діяльності.

            Профільне навчання у закладі  здійснюється  у відповідності до типового навчального плану , затвердженого наказом МОН України від 27.08.2010 року, № 834, дод.10. З метою проведення певної роз’яснювальної роботи щодо доцільності обрання саме цього профілю введено ряд факультативів  починаючи з 7 класу, які є складовою допрофільного навчання.                            Це - креслення, матеріалознавство, технологія виготовлення дитячого одягу, технологія клаптикового шиття., технологія виготовлення ляльки - оберега. Перший рік впровадження даних факультативів мав значимі позитивні моменти, але й мав ряд недоліків. Серед недоліків мав місце низький інтерес учнів 7 класу до факультативу «Технологія догляду за рослинами». Даний факультатив не мав логічного продовження в наступних класах, а тому на засіданні методичної ради від 19.04.2013 року Протокол № 5 було прийнято рішення про обрання більш доцільного факультативу «Технологія виготовлення ляльки - оберега». Своїм вибором ми керувались здебільшого виходячи з вимог по підготовці до олімпіад. Впровадження технологічного профілю має вже свої певні позитивні результати. Це наші призери та переможці Всеукраїнської олімпіади  з трудового навчання (міський, обласний та всеукраїнський етапи) – Боса Т, Гоян В., Матійко О. Гурток « Очумілі ручки» - переможець міського фестивалю «Степові джерела». На міському рівні на базі закладу було проведено семінар-практикум для вчителів трудового навчання ( 31.10.2012р.), майстер-клас для вчителів обслуговуючої праці (30.10.2013р.) . На обласному рівні проведено педагогічну практику для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання, які викладають « Технології» та «Креслення». Протягом вже другого навчального  року  налагоджена співпраця з КДПУ ім. В.Винниченка, з фізико-математичним факультетом, на базі якого учні 10-11  класів  мають змогу  один - два рази на  місяць опановувати технології.                         

            У квітні місяці згідно плану школи учні профільних класів беруть участь у конкурсі - захисті власних проектів, над яким працюють весь навчальний рік.

            Завдяки збільшенню відповідно до профілю закладу  годин на предмет трудове навчання згідно моніторингових досліджень підвищився рівень навчальних досягнень учнів з предмету.               

            Середній бал з предмета:

(...)

            Спільно з викладачами кафедри технологій КДПУ створено план робот на навчальний рік, де чітко прописано основні навчальні, практичні цілі  і заходи , очікувані результати задля якісного складання учнями державної підсумкової атестації в 11 класі і з метою допомоги майбутнім абітурієнтам при вступі на фізико-математичний факультет КДПУ.

            В цілому на даному етапі впровадження у закладі профільної освіти не вникає жодних сумнівів в доцільності її впровадження.  На поточному етапі відбувається обговорення та генерування безлічі ідей, планів, можливостей алгоритмів поетапного «шліфування» даного профілю. Основною метою найближчого часу є видача випускникам документів про профільну освіту, що буде логічним підтвердженням всіх вищевикладених фактів.

Література

1.  Типовий навчальний план (наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834, додаток 10).

2.  Наказ МОН України «Про за­твердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» № 854 від 11.09.2009.

3.  Вдовиченко Р. Профільне навчання / Вдовиченко Р. // Директор  школи. – 2004. - № 24. - червень. - С. 2-8.

4.  Лернер П. Профільна освіта стар­шокласників: якою їй бути? / Лернер П. // Завуч. 2003. 14. С. 6—7.

5.   Остапенко А.   Профильное обучение   в  старших  классах  малочисленной  школы  / Остапенко А.  //  Школьные технологии. — 2003. — № 3. — С. 95—98.

6.   Питання до педради за темою «Профільне  навчання»  // Відкритий урок. — 2003. № 17—18. С. 76.

7.  Рассадкин Ю. Профильная школа: в поисках базовой модели // Директор школи. Україна. — 2009. — 5. — С 11—18.

8.  Сікорський П. Концепція розвитку профільного навчання в загальноосвіт­ніх школах України / Сікорський П. // Освіта. — 2003. — 39. С. 10—11.

9.  Список літератури для організа­ції профільного навчання // Управлін­ня школою. — 2010. — № 22—24. — С.70.

Статтю подано в скороченому вигляді (з технічних умов сайту). Повний текст статті див. тут: /konopat_02.01.doc

Конопат Юрій Олексійович. Вища кваліфікаційна категорія. ЗШ І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, директор

 

Переглядів: 686 | Додав: Олександр | Рейтинг: 4.2/6
Всього коментарів: 171 2 »
17 Забара М.А., ЗШ № 29  
Питання профільного навчання, безперечно, є одним з найактуальніших. Ваша стаття підкреслює усі його особливості. Щиро вдячна за змістовність та логічність викладу. Пригадуються слова філософа " Мандрівка довжиною в тисячі кілометрів починається з одного кроку...". Бажаю успіхів на шляху до вдосконалення!

16 Olyasha  
(Кіровоград, ЗШ І-ІІІ ст.№ 29) Дякую за матеріал. Дійсно, сьогодення готує нас до вибору профільного навчання.

15 Вікторія КОІППО  
У статті розкрито актуальні питання розвитку освіти, окреслених у Національній стратегії розвитку системи освіти в Україні до 2021 року. Вищезазначена система роботи сприяє реалізації здібностей та можливостей учнів, вихованню конкурентноспроможної особистості. У цьому аспекті важливого значення набуває система психолого - педагогічного супроводу профільного навчання. Бажаю успіху у реалізації всіх планів!

14 Наталія88  
Стаття переконує у важливості впровадження технологічного профілю.
І, дійсно, видача випускникам документів про профільну освіту  є логічним підтвердженням всіх вищевикладених фактів.(ЗОШ № 3 )

12 Антоніна  
Стаття досить актуальна, оскільки в ній розкриті передумови обрання технологічного профілю. проведення діагностичної роботи щодо виявлення потреб та інтересів школярів, шляхи реалізації до профільної і профільної освіти та результативність навчальних досягнень. Представлений досвід роботи ще раз підтверджує доцільність впровадження саме цього обраного профілю в навчальному закладі. Бажаю успіхів у реалізації подальших ідей і планів! А. Островська.

13 Конопат  
Я переконуюсь вкотре про значимість продуктивної співпраці з Вами, безмежно вдячний!

11 Мирошниченко_НВО_8  
Я погоджуюсь з  думкою автора, що впровадження профільного навчання є актуальною проблемою у розвитку системи шкільної освіти. Це шлях для створення умов для самореалізації кожного учня. Дякую за корисну інформацію. (НВО ліцей-школа №8)

Згодна з Вами, що профільне навчання набуло значенняоднієї з найактуальніших і найважливіших проблем у розвитку системи шкільної
освіти. Воно покликане допомагати школі створити умови для самоствердження та
самореалізації кожної особистості, спрямоване на набуття старшокласниками
навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності,
розвиток їхніх інтелектуальних, творчих та моральних якостей, прагнення до
саморозвитку та самоосвіти. Не виникає жодних сумнівів в доцільності впровадження
профільної освіти в школі.
(НВО ліцей-школа №8)

9 svetlaia  
Дійсно, профільна освіта - завдання часу. Ваш досвід роботи щодо профілізації старшої школи вартий уваги. Дякую за змістовну статтю.
Світлана Сорока, заступник директора школи з н-в роботи .
НВО ЗОШ №17.

8 ІринаЄфіменко  
Стаття підтверджує потребу і актуальність профільного навчання у системі освіти, яке забезпечує успіх школі.

7 Юлія  
Профільне навчання дає старшокласникові можливість обрати індивідуальний освітній напрямок залежно від своїх здібностей і планів на майбутнє. Великим плюсом профільної школи є також те, що вона забезпечує наступність між середньою та вищою освітою, а отже сприяє підвищенню якості останньої.

1-10 11-16
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz