Четвер, 18.04.2019, 21:30
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 8 » Касьяненко В.О. Профільна школа та компетентнісна освіта
16:56
Касьяненко В.О. Профільна школа та компетентнісна освіта

УДК 371.1.07:371.113.4

Профільна школа та компетентнісна освіта

Валентина Касьяненко

вчитель англійської мови

Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

            Стаття присвячена питанням профільної школи та умовам забезпечення компетентнісної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Запропонований аналіз структури профільної школи, розкриваються особливості та умови її діяльності, вимоги до професійної підготовки та діяльності вчителів.

Ключові слова: ефективна модель, розвиток, аспект, вплив, система.

 The methods of competent education at profile school

Kasyanenko Valentyna Oleksandrivna, a teacher of English

Specialized Secondary school of I-III levels #14 Kirovograd

This article is devoted to the issues of profile school and the methods of realization of competent education at secondary educational establishments. Analysis of the structure of profile school and special conditions of its activity and effectiveness of professionalism of teachers have been studied.

Key words: effective model, development, aspect, influence, system.

Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі забезпечує виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання". Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002.

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у створенні власної освітньої траєкторії.

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно потребує від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провідних країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації навчання. Мета профільного навчання - забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти [3, c. 2-3]
Основними завданнями профільного навчання є:
1) створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;
2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;
3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;
4) забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Диференціація - одна з ключових проблем організації сучасної школи. Вона є об'єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох країнах світу. Важливою умовою досягнення успіху у будь-якій діяльності вважається спеціалізація працівника, хоча сам характер цієї спеціалізації зазнає істотних змін. Профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції, загальної культури. Вчити по-різному – означає розробляти зміст, організаційні форми, методи і засоби навчання й виховання з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку школярів. Вчитель вже не є єдиним і головним джерелом інформації, а, насамперед, організатором самостійної роботи учнів та консультантом [8, c. 17].

Вчителі методичного об»єднання працюють над здійсненням методичної проблеми «Профільна школа і компетентнісна освіта. Активне використання ІКТ технологій у навчально – виховному процесі», зосереджуючи свою увагу над опрацюванням індивідуальних творчих проблем та працюючи в творчих групах школи, міста та області. Впроваджена практика обміну теоретичними доробками, ідеями та використанням їх у практичній діяльності, звітності про проведену роботу на засіданнях методичного об»єднання, електронних презентацій, виставок та публікацій. 

            Значну творчу роботу здійснила творча група вчителів англійської мови «Компетентнісний підхід до навчання англійської мови у перших класах», якою керує Петричук Т.С. Вчителі  виконали  творчі роботи з впровадження   програм навчання англійської мови, здійснили узагальнення напрацьованого досвіду та провели відкрите засідання творчої групи з метою поширення новітніх технологій.

            Творча група вчителів німецької мови працювала за темою  «Компетентнісний підхід до навчання німецької мови» (керівник групи Рева А.М.) та здійснила вагоме дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи вчителів німецької мови,  продовжила роботу з впровадження сучасних методів навчання, вчителі провели  відкриті уроки та позакласні заходи з метою поширення досвіду творчої роботи.

            Вчителі методичного об»єднання здійснюють вагому творчу та організаційну роботу  з вчителями школи. А саме, Іванюк Н.К. очолює творчу групу вчителів школи, яка працює за темою «Компетентнісний підхід в організації навчально – виховного процесу». Творча група вивчила досвід роботи  вчителів школи, міста та області з даної  проблеми, здійснила експертні оцінки досвіду, опрацювала методи впровадження сучасних технологій навчання та виховання школярів.

            Вагому творчу, організаційну та методичну роботу здійснено вчителями школи передового педагогічного досвіду з проблеми «Компетентнісний підхід в організації роботи з обдарованими учнями», якою керує Щербакова Н.М. Робота творчої групи спрямована на вивчення, поширення та узагальнення досвіду роботи вчителів  школи. З цією метою були проведені відвідування уроків, позакласних заходів, співбесід з вчителями, виступи на засіданнях творчої групи та  науково – практичних конференціях, засіданнях  фахових методичних об»єднаннях міста та області.

            Творча робота вчителів методичного об»єднання  привертає увагу фахівців міста та області. Так , у листопаді 2012 року було проведено авторський семінар вчителя англійської мови Касьяненко В.О. з проблеми  «Здійснення компетентісного підходу до творчих здібностей учнів на основі інтерактивного навчання на уроках англійської мови» ( керівник семінару Бондаренко С.Ю.). Учасники семінару мали змогу  вивчити досвід роботи вчителя з проблеми, відвідати урок в 6 а класі, позакласний захід, обговорити отриману інформацію.

            У лютому 2013 р. вчителі методичного об»єднання провели семінар – практикум для вчителів англійської мови Кіровоградської області за темою  «Шляхи реалізації нових підходів до викладання англійської мови . Профільна освіта в старшій школі» ( керівник семінару – практикуму – Коса І.Т., завідувач навчально – методичною лабораторією іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів).Учасники семінару вивчили досвід роботи вчителів методичного об»єднання, з презентаціями  роботи виступили директор школи  Саржевський О.А., заступник директора школи з навчально-виховної роботи Ільченко Г.М., керівник методичного об»єднання вчителів англійської та німецької мов Касьяненко В.О., керівник творчої групи Петричук Т.С. Учасники семінару відвідали уроки  англійської мови вчителів Іванюк Н.К. та Левицької О.В. у 9 та 11 класах та прийняли участь у обговоренні вивченого досвіду.

            Протягом навчального року міським управлінням освіти вивчено та схвалено  досвід роботи вчителя англійської мови Депутатової Л.Л.

            Методичним об»єднанням вчителів англійської та німецької мов підготовлено електронні презентації з таких проблем: «Профільна школа і компетентнісна освіта. Активне використання ІКТ технологій у навчально-виховному процесі» ( З досвіду роботи методичного об»єднання);

« Інтернаціональні звязки учнівського та педагогічного колективів» (з досвіду участі в міжнародних проектах); « Працюємо і відпочиваємо разом»

  з досвіду роботи мовного літнього табору); «Обдарованість» (З досвіду роботи  з обдарованими учнями), керівники творчих груп Петричук Т.С., Рева А.М., Іванюк Н.К., Щербакова Н.М. підготували електронні презентації з досвіду роботи очолюваних творчих груп. Крім того, творчий досвід роботи вчителів методичного об»єднання висвітлено в індивідуальних авторських електронних презентаціях [19].

            На веб-сайті школи висвітлені різноманітні аспекти діяльності методичного об’єднання: проведення авторського семінару, семінару – практикуму, творчих конкурсів, робота з обдарованими учнями, участь в ІІ та ІІІ етапах олімпіади з англійської та німецької мов, участь у Всеукраїнських конкурсах «Гринвіч» та «Орлятко», робота вчителів-стажерів  тощо.

 

Керуючись принципами  компетентнісного підходу у навчанні іноземних мов, вчителі методичного об»єднання  здійснюють значну роботу з обдарованими дітьми. Здійснюються моніторингові дослідження стану організаційної та методичної роботи з обдарованими учнями, поповнюється банк даних учнів навчального закладу «Обдарованість». З метою підвищення результативності роботи з даною категорією учнів розроблені календарні плани роботи з обдарованими учнями по паралелях класів.  Учні школи працюють у регіональному відділенні МАН, досліджуючи різні аспекти   англійської мови на країнознавства англомовних країн. На високому організаційному та методичному рівнях проведено перший тур олімпіад з англійської та німецької мов. Учні школи мають певні результати участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіади.

Аналізуючи роботу методичного об»єднання школи, доходимо висновку, що для профільної школи потрібний учитель, здатний генерувати інноваційні ідеї, який проявляє професійний інтерес до розробки й реалізації нових навчальних програм, володіє високим інтелектуальним потенціалом та науковою компетентністю, різними методами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці; має ґрунтовну методичну підготовку; проводить разом з учнем пошуково-дослідницьку роботу, зміцнює й розвиває емоційно-мотиваційну сферу підлітків. Саме таку якість роботи забезпечують вчителі методичного об»єднання.

Учитель профільної школи повинен знати: основоположні документи: закони України "Про Oсвіту”, "Про загальну середню освіту”, Концепцію профільного навчання в старшій школі; національну доктрину розвитку освіти в Україні; регіональні програмні документи; концепцію і статут загальноосвітнього закладу, в якому працює; основи особистісно орієнтованої педагогіки, індивідуального, гуманістичного підходів та способи їх реалізації у шкільній практиці; наукову інформацію та зміст предметів базового й профільного рівнів; порядок організації  факультативів та елективних курсів; методику організації проектної, науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів [10, c. 102].

 Учитель профільної школи повинен уміти: проектувати навчальний процес, дослідницьку, індивідуальну пошукову діяльність учнів; застосовувати різні види й форми діяльності учнів (навчальні проекти, індивідуальні, групові заняття, самостійну роботу, практику, роботу в лабораторії); застосовувати поряд з традиційними нові форми, методи й засоби педагогічного діагностування, розробляти індивідуальні освітні програми, педагогізувати середовище; формувати логіку викладання профільних дисциплін, виходячи з потреб і нахилів учнів; діагностувати й контролювати стадії особистісного та колективного розвитку; розробляти заходи корекційно-педагогічного впливу; застосовувати методи й технології навчання, які б формували навички збору та аналітичної обробки інформації, стимулювали самодіяльність учнів, збагачувати досвід відповідаль6ної діяльності, виробляли навички самоорганізації, розвивали ціннісні орієнтири; використовувати в системі профільного навчання новітні інформаційні технології, елементи модульного, дистанційного навчання; забезпечувати практичну спрямованість навчально-виховного процесу, формування універсальних компетенцій : інтелектуальної, комунікативної, пізнавальної, інформаційної, громадянсько-правової тощо [7,c.12]. 

Висновки. У складі суспільно-гуманітарного напряму іноземна мова  стоїть в центрі філологічного навчального профілю, який  передбачає не тільки поглиблене її вивчення, а й підготовку учнів до продовження освіти в мовному педагогічному вищого навчального закладу через ознайомлення їх з основами лінгвістики, зарубіжної літератури, країнознавства, перекладу тощо. Поглиблене вивчення іноземної мови забезпечується дисциплінами за вибором, зміст яких базується на інтеграції усередині предметної області "Філологія”, на взаємопов’язаному і порівняльному засвоєнні рідної і нерідної мов і культур. У складі всіх інших навчальних профілів за будь-яким напрямом  іноземна мова, як навчальний предмет, виступає засобом реалізації профільного навчання і передбачає, з одного боку, поглиблене її вивчення за рахунок профільної спеціалізації і, з іншого боку, розв’язання завдань, зумовлених профілем. Профільна спрямованість вивчення  іноземної мови досягається профільно-орієнтованими інтегрованими курсами, а також курсами за вибором. Профільно - орієнтований інтегрований курс може виступати на старшому ступені як самостійний курс і має включати весь програмовий матеріал.

Проектування оновленого освітнього середовища зумовлює необхідність підготовки вчителів іноземної мови з орієнтацією

на організацію допрофільного навчання і з урахуванням потреб профільної школи. Вчителем, який здійснює навчання іноземної мови в умовах профільності і багатопрофільності, вирішує  ряд викликів:  організація передпрофільної підготовки учнів і забезпечення певного рівня автономності учня при професійному самовизначенні і виборі профілю,  здійснення профільного навчання засобами іноземної мови. Вчитель іноземної мови  формулює цілі, які мають бути досягнуті відповідно до можливостей інтеграції іноземної мови і інших предметних областей,  засоби навчання профільної спрямованості та застосування відповідних технологій.

Література

1.    Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія : Підруч. / Алексюк А.М. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

   2.    Бібік Н.М. Проблема профільного навчання в педагогічній теорії і практиці. Профільне навчання: Теорія і практика / Бібік Н.М. // Зб. наук. праць за матеріалами методолог. Семінару АПН України. К.: Пед.преса, 2006. – С. 23-29.

3.    Бібік Н. Профільна школа як стратегія рівного доступу до якісної освіти / Бібік Н. // Директор школи. – 2004. - № 37, жовтень. – С. 2-3.

4.    Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 24. – 15 с.

5.    Кремінь В.Г. Людиноцентризм як філософія творення українського суспільства. Профільне навчання: Теорія і практика / Кремінь В.Г. // Зб. наук. праць за матеріалами методолог. Семінару АПН України. К.: Пед. преса, 2006. – С. 7-14.

6.    Огнев’юк В.О. Профільна школа в категоріях цілей і цінностей освіти. Профільне навчання: Теорія і практика / Огнев’юк В.О. // Зб. наук. праць за матеріалами методолог. Семінару АПН України. – К. : Пед. преса, 2006. – С. 15-22.

7.    Пакуш М.А. Критерії готовності вчителя до профільного навчання фізики. Методичні рекомендації / Пакуш М.А. – Львів : Спом, 2004. – 16 с.

8.    Пакуш М.А. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до профільного навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах / / Пакуш М.А. – Львів : Спом, 2005. - 20с.

9.    Переходимо на профільне навчання.  Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти / Упорядники Мороз Г.П., Николин М.М. – К., 1009.

10. Профільне навчання: теорія і практика / П.І. Замаскіна, В.І. Кизенко Л.А. Липова, В.В. Малишев, та ін.; під ред. Л.А. Липової. – К. : Компас, 2007. – 192 с.

 

Касьяненко Валентина Олександрівна.

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «вчитель-методист».

Спеціалізована загальноосвітня школа IIII ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, вчитель англійської мови.

Переглядів: 990 | Додав: Олександр | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 141 2 »
14 Дернова І.М.  
Цінним є досвід роботи МО колег та організація роботи з обдарованими дітьми. підтримую думку автора про значення профільної та компетентністної освіти. школі потрібне розумне ,зважене та перевірене реформування, проведене з урахуванням думки практикуючих учителівю

13 Yuliya  
Актуальна й цікава стаття. Сучаснийучень повинен мати користь в подальшому житті з отриманих знань в школі. Загальноосвітня школа І ступеня "Мрія"

12 Yuliya  
Актуальна стаття. Профілізація освіти відкриває широкіперспективи і можливості для дітей. (Вчитель загальноосвітньої школи І ступеня
"Мрія")

11 Наталья  
Читаючи вашу статтю відчуваєш високий рівень та систему методичної роботи в СЗШ №14 м. Кіровограда.Звичайно це не може не вплинути на результативність та якість роботи вчителів школи. Недарма учні вашої школи гордяться всоїм навчальним закладом і після навчання тут.

10 Yana  
Тема дуже сучасна та актуальна. Висвітлено роботу всієї кафедри.

9 ТетянаНВО25  
Стаття актуальна і цікава і підтвержує важливість профільного навчання в сучасній школі. Дуже цікава інформація надана про роботу закладу та діяльності творчих груп.

8 клкер  
Стаття Валентини  Олександрівни гарно ілюструє, що компетентна у певній сфері людина володієвідповідними знаннями і здібностями, що дозволяють їй мати ґрунтовні судження
про конкретну сферу діяльності та ефективно діяти  в ній.


7 natalie  
Шановна Валентино Олександрівно! Я повністю згодна з Вами , що профільне навчання ставить перед вчителем серйозні завдання, змушує кардинально перебудувати процес навчання. Вчитель стає організатором, співучасником навчального процесу, партнером. Дана стаття є цікавою та корисною. З повагою Наталія Щ.

6 Валентина Касьяненко  
Дякую за співпрацю! Тема конференції дційсно сучасна та актуальна.адже впровадження сучасних технологій навчання учнів відповідає часу, в який ми працюємою. Школярі, особливо старшої школи, потребують надзвичайної уваги у період професійного самовизначення. Їх творча співпраця з педагогами забезпечить їх подальший професійний вибір та оволодіння професією.А, значить, навчить умінню плідно працювати в іншому освітньому просторі.

5 Анна  
Приємно читати коли теорія підкріплена фактами. У статті добре прослідковується належна позиція вчителів іноземних мов закладу в методичному рейтингу.

1-10 11-14
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz