Четвер, 18.04.2019, 21:23
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Січень » 5 » Чернобривець Л.М. Формування навичок письма шляхом використання новітніх інформаційних технологій...
11:17
Чернобривець Л.М. Формування навичок письма шляхом використання новітніх інформаційних технологій...

УДК 372.881.111.1

Формування навичок письма шляхом використання новітніх інформаційних технологій на середньому етапі навчання англійської мови 

Людмила Чернобривець,

вчитель англійської мови, НВК «Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний заклад – центр  естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

У статті розглянуто способи формування писемних навичок учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій. Як зазначається в Державному освітньому стандарті з іноземних мов володіння письмом передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції яка забезпечує учневі вміння в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма. В статті проаналізовано досвід з питання, подано практичні поради  щодо використання мультимедіа та засобів мережі Інтернет для удосконалення та інтенсифікації навчання письма на різних етапах вивчення іноземної мови.

Ключові слова: письмо, писемне мовлення, етапи вивчення іноземної мови, мультимедіа, Інтернет, програмне забезпечення, інформаційно-комунікативні технології,

The article deals with the means of developing students’ writing skills by using information and communication technologies. The State Educational Standard of foreign languages emphasizes the importance of students’ abilities to communicate in the typical situations of everyday communication in written form. The article gives the analyses of modern approaches in teaching writing and gives advice in the field of using ICT (multimedia, the Internet and educational software) for improving students’ writing skills in different stages of foreign language learning.

Key words: writing, writing skills, communication, stages of learning foreign languages, multimedia, Internet, software, ICT.

 

Результати здійсненого мною дослідження фахової та довідникової літератури свідчать, що проблема навчання письма є досить актуальною проблемою в сфері методики викладання іноземної мови елементарно комунікативно компетенції яка забезпечує учневі вміння в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма. У навчанні письма виділяються три етапи:  

- оволодіння каліграфією;   

- оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;   

- оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

В останні роки роль письма в навчанні іноземної мови поступово підвищується, і, в деякому розумінні, письмо починають розглядати як резерв у підвищенні ефективності навчання іноземної мови. Не можна не враховувати і практичну значимість письмового мовного спілкування у світлі сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, Інтернет і т.п. В останньому випадку письмо як вид мовного спілкування розвивається на основі тільки автентичного матеріалу. Все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання.

Аналіз досліджень показує що ефективність навчання письма залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до комунікативних завдань. Метою даної статті є  висвітлення можливостей використання інформаційно-комунікативних технологій  в навчанні письма на практиці при вивченні іноземної мови .

Змістова основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, зв’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп’ютери в школі” пишуть: "Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання” [3]. «Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв [15].

В даний час значні перетворення в області освіти торкнулися і навчання англійської мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, навчаючі комп'ютерні програми і т. п. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як Дмитрєєва Є.І., Новиков С.У., Полат Є.С., Поліпова Т.А., Цвєткова Л.А. і т.д. Так О.І. Руденко-Моргун у своїй статті «Комп'ютерні технології як нова форма навчання пише: «ми живемо в столітті інформаційної, комп'ютерної революції, що почалася в середині 80_х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп'ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп'ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті».

                В даній доповіді розглядаються можливості використання ІКТ в навчанні письму на середньому етапі навчання англійської мови. У навчанні письма виділяються три етапи:

- оволодіння каліграфією;   

- оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;  

- оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію:  

- звуко-буквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками;  

- групування слів на основні протиставлень;  

- диференціація подібних, але не тотожних букв;  

- списування за зразком;  

- списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж орфограмою);  

- групування слів із використанням схем;  

- написання слів за заданими першими літерами.   

Основною метою другого стану, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправ: 

- вправи на запитання – відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;  

- на трансформацію мовного зразка;   - на підстановку;   - на розширення та скорочення;  

- диктанти.   

На середньому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант, вивчений напам’ять (уривок прози, вірш), диктант-переклад.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:   відповіді на запитання, складання запитань до тексту;   складання плану до прочитаного тексту; переказ за планом; складання листа другові за зразком;  резюме до тексту; розповідь з придуманим початком (кінцем);   переказ тексту;   написання розгорнутого плану, тез для усного висловлювання.  

На середньому ступені основним є навчання орфографії у зв'язку з накопиченням нового мовного матеріалу. Одночасно розвивається писемне мовлення к засіб, що сприяє формуванню вмінь та навичок мовлення усного. Надалі надаватимуться короткі характеристики та приклади використання програмного забезпечення, інтернет та засобів мультимедія для навчання письма. Одним із основних завдань даних технологій у навчальному закладі є допомога в організації роботи учням за спеціально розробленими комп’ютерними навчальними програмами, які повинні відповідати сучасним вимогам та методиці викладання навчальних дисциплін [13]. Використання КНП на уроці потребує від учителя досконалого вміння роботи з даним засобом:ознайомитися з програмою, інструкцією до роботи, продумати, на якому етапі уроку доцільно використати той чи інший елемент програми, усунути труднощі перед початком роботи (подати дітям детальні інструкції щодо роботи з програмою), спостерігати за учнями під час роботи, надавати необхідну допомогу (деякі діти не мають практичних навичок роботи з комп’ютером), стимулювати та заохочувати. Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень підготовленості учнів, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня.       В освітньому середовищі використовуються найбільше поширені в Україні електронні програми вивчення англійської мови:

1. Діамантовий Англійський (Diamond English )- комп’ютерний курс англійської мови;

2. Bridge to English- 2000, базовий курс англійської мови;

3. Великий англо-російський,  російсько-англійський словник- Lingvo 6.5;

4.TOEFL- офіційний тест на знання англійської мови: The Heinemann TOEFL- в форматах PBT (Paper-based Test) і  IBT (Internet-based Test): http://www.toefl.ru/;

5.Особливою популярністю користується DVD(rom) Tell Me More - повний курс англійської мови, розширений курс розмовної американської мови з елементами тестових завдань;

6.Світ англійської мови: «Крок за кроком», Бонк Н.А;

7.Англійська мова «Крок за кроком», 2009- інтерактивний курс навчання;

8. Англійський навчально-розважальний комплекс «Веселий учитель», видавництво "Нейя”.

9. "Англійська мова. Тестові завдання і ключі”. Тернопіль, 2009- комп’ютерна програма, яка дозволяє якісно і швидко підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

                Основною метою навчання орфографії в школі є формування орфографічних вмінь та навичок на основі ознайомлення з системою загальноприйнятих способів передачі мови на письмі, розуміння необхідності практичного оволодіння правилами орфографії. ІКТ дозволяють формувати орфографічні навички з опорою на всі види орфографічної пам’яті. Написання звукових диктантів використовує слухову пам'ять для запам’ятовування фонем на слух. Зорова пам'ять виявляється при виконанні так званих зорових диктантів, які передбачають написання орфограм з опорою на наочність (схеми, ілюстрації, приклади), яка завдяки ІКТ може бути кольоровою, анімаційною, супроводжуватись звуковими ефектами. Формування орфографічних умінь здійснюється шляхом використання різноманітних вправ, кількість яких є практично необмеженою в сучасних ППЗ. Вони також дозволяють правильно організувати роботу над помилками. Якщо під час роботи з комп’ютером учень робить помилку, то вона виділяється кольором або звуком і на екран виводиться правило, згідно з яким можна виправити помилку. Нижче наведені дані про ППЗ, які можливо використовувати на трьох етапах  у навчанні письма:

-          Оволодіння графікою/ орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно; "Spelling Made Easy / Орфографія - це просто” – це програма для вивчення англійської мови, у якій Ви маєте можливість у цікавій ігровій формі познайомитися із правилами орфографії англійської мови. BX Language acquisition. Програма складена для вивчення написання й вимови слів англійської мови. Використовувати її можуть як початківці вивчення англійської мови, так і ті, хто вже мають у ній деякі пізнання. В основі програми для вивчення англійської мови "BX Language acquisition” лежить методика оцінювання. За кожне успішне виконання тієї або іншої вправи Ви одержуєте певну кількість балів.

-           Засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні;  "Eng-Lang-Trainer” - навчальна програма з англійської мови

Навчальна програма "English Grammar In Use". "English Grammar In Use" - це навчальна програма з граматики англійської мови, до складу якої входить 130 уроків, кожен з яких має своєю метою вивчення окремої теми граматики англійської мови, яка вказується в заголовку уроку. У кожному з уроків є 2 частини: теоретична, в якій на прикладах роз'яснюється тема уроку, і практична, яка призначена для контролю засвоєння теми.

-           Оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. Selfln - програма для тренування усної і письмової англійської, використовуючи багатократне повторення матеріалу.  Sentence Exerciser — набір тестів по граматиці англійської мови. Різні вправи присвячені різним темам і правилам. В основному, у вправі потрібно буде вибрати правильну відповідь з декількох варіантів, але не просто клацнути мишкою, а написати відповідь, а, як відомо, при написанні, слова запам’ятовуються набагато краще.

Хотілося б звернути увагу на те, що при вивченні англійської мови  можна використовувати і звичайні текстові редактори (word processors), які використовуються в будь-якому комп'ютері.  Сьогоденні текстові редактори можуть вводити тексти і оформлювати їх різноманітними шрифтами, зокрема в кирилиці та латиниці, створювати таблиці, коментарі, предметні покажчики, підготовлювати і вставляти в текст малюнки, графіку, таблиці, здійснювати контроль за грамотністю написання, в деяких випадках пропонувати синоніми та ін. Текстовий і тренувальний матеріал у вигляді різноманітних вправ та завдань, створений в текстовому файлі, певною мірою служить аналогом робочого зошита для учня. За допомогою цього електронного зошита учень легко виконує письмові вправи і завдання. Текстовий редактор в цілях навчання використовується викладачем у двох основних напрямках: - як інструмент для створення різного роду тренувальних вправ; як інструмент для стимулювання діяльності учнів, спрямованої на створення текстів англійською мовою.

З текстами, які входять в файл комп'ютера учня, можна виконати наступні письмові завдання: реконструкція тексту (відновлення пропущених слів, словосполучень, фрагментів тексту, цілих текстів та ін.); комбінування різноманітних фрагментів тексту або кількох текстів з метою створення нового або нових текстів; заміна, пошук і виділення, конструкцій, речень за певними параметрами (синонімами, антонімами та ін.).

 Неможливо недооцінити можливості мультимедіа в навчанні письма. Мультимедія – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, У своїй практичній роботі ми найчастіше  використовували презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому, ми використовували різні типи презентацій: 1) комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації; 2) презентації для повторювально-узагальнюючих занять; 3) класичні комп’ютерні  презентації.

        Використання комп’ютерних презентації можливе на будь якому етапі навчання письму. Так для формування орфографічних навичок використовуються різноманітні презентації з поясненнями, прикладами та можливістю тренування орфографічних правил, шаблони спелінгових ігр. На більш просунутих етапах використовують презентації для пояснення, демонстрації чи тренування формування речень, абзаців, різноманітних письмових робіт. У додатку до доповіді надано приклади презентації, які можна використовувати в навчанні письма на середньому етапі.

 Сьогодні поступово в наших школах з’являються сучасні технічні засоби навчання, зокрема, Smart-дошки. Перед учителями постає питання з’ясувати їхні переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою цього навчального засобу, як використати його раціонально, щоб покращити процес навчання в школі.  Smart-дошка – це зручний сенсорний екран, під’єднаний до комп’ютера. Найбільша кількість навчальних програм Smart-дошки призначена для вивчення англійської мови. «Колекція» містить як граматичні конструкції, так і відео файли з вправами на знання граматики англійської мови. З готових малюнків «Колекції» можна формувати потрібні вчителю тематичні картинки.  Програмне забезпечення Smart-дошки дозволяє дуже легко і швидко створювати динамічні, різнокольорові слова, які вільно рухаються по екрану та стають на потрібне місце. Найбільш цікавими є використання «схованок», тобто закриття правильних відповідей різними фігурами, які пересуваються або закриття одного зображенням іншим. «Схованки» підказують правильну відповідь, або перевіряють правильність виконання вправ. Динамічні зображення легко пересуваються по поверхні дошки і дозволяють швидко виконати вправи на закріплення та зберегти час уроку. Інтерактивна дошка дає можливість  навчання каліграфії за допомогою оптичного пера, вироблення продуктивних лексичних та граматичних навичок писемного мовлення, формування орфографічних навичок, контролю рівня сформованості орфографічних навичок за допомогою систем виявлення орфографічних помилок. Найбільш ефективними є завдання «Заповнення пропусків», «Відтворення деформованого тексту», «Текст з пропусками». Дуже корисною є функція «Завіса», яка дозволяє швидко і ефективно організувати контроль, та «Прозорість», завдяки якій можна висвічувати потрібні варіанти. Для написання листів та інших видів письмових робіт можливе використання функцій «З’єднай речення», «Сортування речень», «Сортування заміток (абзаців)».

                Беззаперечним лідером з можливостей використання для формування навичок письма є Інтернет. Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам безліч інформації й ресурсів. Базовий комплект послуг може включати   електронну пошту (e-mail),- телеконференції (usenet), відеоконференції,  можливість публікації власної інформації,  створення сайтів (Web-site), домашніх сторінок (homepage) і розміщення на Web-сервері, доступ до інформаційних ресурсів аудіо, відео та текстового характеру, довідникові каталоги (Yahoo, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy),  пошукові системи (Alta Vista, Hot Bob, Google, Open Text, WebCrawler, Excite),  розмови в мережі (Chat). Усі ці можливості можуть активно використовуватися під час вивчення іноземної мови. З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі електронної пошти, електронної конференції та дошки об’яв. Найбільш широко використовується організоване спілкування за допомогою телекомунікаційних мереж: листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн. У цьому випадку  вчитель грає роль організатора роботи, який допомагає спланувати листування, написати лист чи скласти колективну відповідь. Спілкування у віртуальній реальності здійснюється за допомогою електронної пошти, яка для оволодіння міжкультурної компетенції може використовуватися для встановлення дружнього листування та створення спільних навчальних проектів. Учні не просто діляться інформацією з партнерами з різних кінців земної кулі, а спільно працюють над будь-яким проектом: вибирається тема, розробляються методи дослідження, створюється свій стенд, куди й містяться отримані результати. Тему проекту можна вибрати з уже запропонованих ким-то на лист-сервері або помістити туди свою і чекати відповідних контактів. Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці англійської мови,  вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів.

Існує два види проектів, планування, проведення і результати яких відрізняються один від одного: WWW- проекти і E-mail-проекти. WWW- проекти розраховані на те, що учні отримують завдання, для виконання якого їм необхідно знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку. Зазвичай, E-mail- проекти проводяться за участю двох чи декількох груп учнів із різних країн, для яких мова, яка використовується, є іноземною, а не рідною. Перевагою E-mail- проектів є те, що комунікація іноземною мовою відбувається з реальними партнерами. Учням важливо, що тексти створюються не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів-однолітків з метою передачі цікавої інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови.

Крім зазначених способів, звичайно, можливе використання он-лайн ігор для навчання спелінгу, он-лайн диктантів, довідників для написання творів та інших письмових робіт.

В даний час існує безліч думок про те, використовувати комп'ютер у навчанні іноземної мови або не використовувати. Одні вважають, що комп'ютер може замінити вчителя, інші - комп'ютер не здатний подати матеріал так, як це робить вчитель. Практика показує комп'ютер повинен служити як допоміжний засіб, як будь-який інший технічний засіб навчання чи підручник. Учитель може застосовувати комп'ютер для оптимізації навчання, підвищення ефективності та об'єктивності навчального процесу при значній економії часу, для організації колективної роботи і для роботи з навчальними матеріалами. Як засіб технічної підтримки діяльності викладача комп'ютер відкриває широкі перспективи у вдосконаленні організації процесу навчання, більше того, деякі організаційні форми навчального процесу не можуть бути реалізовані без застосування комп'ютера, наприклад, колективна творча робота над спільним проектом.

Не можна заперечувати той факт, що інформаційні комп'ютерні технології зайняли міцне місце в процесі навчання письму іноземною мовою. Практика показує, що вони мають багато переваг над традиційними методами навчання. Серед них – індивідуалізація навчання та інтенсифікація самостійної роботи учнів, підвищення їх пізнавальної активності і мотивації.

Література

1. Азимов Є.Г. Матеріали Інтернету на уроках англійської мови / Азимов Є.Г. // Іноземні мови в школі. - 2001. - № 1. – С. 25-27.

2. Алтуфьєва А.А. Деякі основні проблеми створення загальної мови спілкування в системі Інтернет / Алтуфьєва А.А. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ru/articles/altufjeva.html. Назва з екрану.

3. Вільямс Р. Комп'ютер у школі / Вільямс Р., Маклі К. – К. : Вища школа, 2005. – 267 с.

4. Владимирова Л.П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам / Владимирова Л.П. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtlab.ioso.ru/method.htm#.

5. Гаврилов Б.В. Плюси і мінуси комп'ютеризованого навчання іноземним мовам / Гаврилов Б.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/gavrilov.html. – Назва з екрану.

6. Еремин Ю.В. Методичні аспекти використання комп'ютерної техніки в навчанні іноземній мові / Еремин Ю.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ru/articles/eremin.html.

7. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Зимняя И.А. – М. : Просвещение, 1978. – 245 с.

8. Калашник Д.М. Мультимедійні довідкові комплекти в підготовці перекладача / Калашник Д.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ru/articles/kalashnik.html.

9. Карамишева І.В. Інтернет як засіб навчання іншомовної письмової мови / Карамишева І.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://linguact.hyperlink.ru/articles/karamysheva.html.

10. Каспин І.В. Нові технології в навчанні іноземним мовам / Каспин І.В., Сегаль М.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://linguact.hyperlink.ru/articles/kaspinandsegal.html.

11. Киркевич О.С. Комп'ютер на уроці англійської мови / Киркевич О.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://teacherjournal.com.ua/shkola/ angljiska-mova-ta-literatura/1092_kompyuter-na-urocz-angljsko-movi.html.

12. Носенко Є.Л. «Застосування ІТ в освіті» // Іноземні мови в школі. - 2004. - № 6. - С 9-11.

13. Киркевич О.С. Комп'ютер на уроці англійської мови. / Киркевич О.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacherjournal.com.ua/ shkola/angljiska-mova-ta-literatura/1092-kompyuter-na-urocz-angljsko-movi.html Назва з екрану.

14. Полат Є.С. Інтернет на уроках іноземної мови / Полат Є.С. // Іноземні мови в школі. - 2001. - № 2. - С 28-29.

15. Фадєєв С.В. Про питання застосування комп’ютера в навчанні ІМ / Фадєєв С.В. // Іноземні мови в школі. - 2003.- №5.- С 15-17

Чернобривець Людмила Михайлівна, вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія. Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум-спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний заклад-центр  естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Переглядів: 4348 | Додав: Олександр | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 8
8 Оксана Сидоряк НВО №15  
Дякую автору за цікаву статтю!

7 kotbik  
У сучасному житті використання ІКТ є дуже актуальним. Це цікаво дітям, а значить процес навчання перетворюється не на заучування, а на цікавий процес пізнання. ЗОШ "Мрія", вчитель. Ірина.

6 Володимир_2школа  
Дійсно комп'ютерні технології зараз дають нам змогу ефективніше організовувати НВП. А від так комп'ютер в мовних курсах-незамінний помічник. Дякую за сучасну публікацію.

5 Тетяна_Гашпоренко  
Погоджуюся з автором, що інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобомнавчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє
залученню школярів до інформаційної культури.

4 Зацепило І.О.  
Інноваційні технології та використання ІКТ дають можливість розвивати інтелект учня та підготувати його до сучасного життя.

3 Олена  
Повністю згодна з попередніми коментаріями стосовно того, що ІКТ - це майбутнє. Дякую авторові статті за дуже цікаву інформацію, в якій вона детально зупинилася на етапах навчання письма, надала види і типи вправ навчання письму та список найбільш популярних електронних підручників та програм. З власного досвіду хочу додати, що використання інтерактивної дошки на уроці англійської мови дійсно підвищує якість уроку, інтерес учня, робить урок більш сучаснішим.

2 Radika  
Використання ІКТ у навчально-виховному процесі є вимогою часу. Погоджуюсь з автором статті в тому, що інтерактивна дошка надає багато можливостей для підвищення рівня мотивації учнів до оволодіння іноземною мовою що в свою чергу призводить до покращення знань з предмету. Проблема начання письму з іноземної мови дуже актуальна сьогодні, тому той матеріал , який надає автор статті є цікавим і корисним для вчителів як профільної, так і допрофільної школи.

1 Світлана  
Стаття є дуже актуальною, адже за ІКТ – майбутнє. Формування писемнихнавичок учнів є найбільш важким у навчанні іноземному мовленню. Тому,  практичні поради  щодо використання мультимедіа та можливостейІнтернет для удосконалення та інтенсифікації навчання письма на різних етапах
вивчення іноземної мови є дієвими, цікавими та корисними.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz