Четвер, 18.04.2019, 21:19
Вітаю Вас Гість | RSS

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Блог

Головна » 2014 » Червень » 6 » «Інтернет-конференція як засіб розвитку професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи»
16:19
«Інтернет-конференція як засіб розвитку професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи»

Інтернет-конференція як засіб розвитку професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи

(АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ)

 

Вступ

У даній роботі подається теоретичне обґрунтування та аналіз організаційно-методичного забезпечення проведення науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста», що відбулася 9-11 січня 2014 року.

Важливою складовою в проведенні інтернет-конференції є не лише розміщення власних статей, але й обговорення, зокрема розміщення коментарів, ведення діалогу з авторами інших матеріалів. Інтернет-конференція викликала зацікавленість у педагогів не лише міста Кіровограда та Кіровоградської області, але й інших міст України, а саме: Києва, Полтави, Вінниці, Житомира. За результатами обговорення матеріалів інтернет-конференції з урахуванням надісланих пропозицій від навчальних закладів були прийняті відповідні рекомендації.

Метою роботи є розробка методичних підходів до використання засобів нових інформаційних технологій для розвитку творчого потенціалу педагога, формування в нього вміння здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробляти стратегію пошуку шляхів і методів вирішення завдань післядипломної освіти. Сприяння розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності та інших компонентів професійної компетентності педагогічних працівників.

У роботі чітко виокремлюються та аналізуються три етапи проведення інтернет-конференції: підготовчій, операційно-діяльнісний та підсумковий.

Дана робота проходила апробацію в процесі підготовки та проведення міської інтернет-конференції «Інноваційна діяльність у педагогічному просторі дошкільного навчального закладу», що дало можливість уточнити та поглибити змістові аспекти, висновки та методичні рекомендації, які містяться в роботі.

Організаційно-методичний супровід проведення інтернет-конференції

Можна виокремити три етапи організаційно-методичного супроводу підготовки і проведення інтернет-конференції.

На першому, підготовчому, було розроблено, узгоджено з науковцями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та розіслано в загальноосвітні навчальні заклади (в електронному вигляді) інформаційний лист (див. /1nternet-konfer.01.2014-1.doc), у якому визначалися мета та основні змістові напрями роботи конференції; вимоги до змісту і формату заявки на участь у конференції та тексту виступу; терміни та спосіб подання матеріалів оргкомітету.

Наступним кроком на цьому етапі була робота щодо створення умов для участі в конференції, яка мала два аспекти:

1) робота з потенційними учасниками конференції: методичним активом та педагогами, що творчо працюють, - яка мала на меті надання необхідної методичної допомоги в процесі написання та оформлення статей;

2) робота з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, яка полягала в роз’ясненні основних організаційно-методичних засад підготовки до конференції. Важливим стимулом у цьому процесі стало введення у перелік показників та критеріїв оцінювання роботи як окремих педагогів, так і колективу в цілому пункту про участь в інтернет-конференціях і інтернет-семінарах.

Оргкомітет конференції, до складу якого входили методисти центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради у встановлені терміни (за 10 днів до початку конференції) приймали заявки та статті учасників в електронному вигляді, рецензували їх та за необхідності надсилали авторам для доопрацювання. Найчастішими помилками були такі: неправильна структура статті, відсутність списку використаних джерел або невідповідність вимогам держстандарту, відсутність у тексті посилань на використані джерела, відсутність індексу УДК.

На другому, основному, етапі, який розпочався за два дні до офіційного відкриття конференції, здійснювалися такі важливі заходи:

  • виставлення на ВЕБ-сторінку конференції статей її учасників;
  • забезпечення активного обговорення педагогами різних навчальних закладів матеріалів конференції.

   Після завершення виставлення адміністратором і модератором сайту статей учасників оргкомітет за дві години до офіційного початку конференції надіслав електронною поштою усім її учасникам та керівникам навчальних закладів лист, підписаний директором ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради

(див. /list_cmsps_uchasnikam_konfer-08.01.doc). У листі, зокрема, зазначалося: «Всі учасники інтернет-конференції, що надіслали оргкомітету заявку і текст статті, а також їхні колеги, які бажають узяти участь у роботі конференції, мають зареєструватися на сайті http://doslidniks.at.ua та брати участь в обговоренні матеріалів конференції: ставити запитання і відповідати на запитання колег, коментувати та оцінювати їхні статті тощо. Рейтинг участі навчального закладу в конференції визначатиметься не лише кількістю зареєстрованих на сайті його працівників, але й рівнем їхньої активності в ході обговорення матеріалів. Кожен із зареєстрованих учасників конференції має прокоментувати й оцінити не менш 5 статей, виставлених на сайті в даному розділі. Рейтинг участі навчального закладу в інтернет-конференції враховуватиметься в процесі моніторингу управлінської та науково-дослідної діяльності закладу, а також під час атестації закладу та педагогічних працівників».

   Основний етап тривав п’ять днів (два дні було додано оргкомітетом на прохання учасників конференції).

Див. статті учасників та коментарі до них: http://doslidniks.at.ua/news/naukovo_praktichna_internet_konferencija/2014-01-06-6#

Конференція викликала неабиякий інтерес в освітянських колах і не лише міста, але й інших міст і сіл області, а також інших регіонів (Житомирська, Полтавська, Вінницька області та м. Київ). На сайті зареєструвалося понад 160 педагогів. Ще понад 70 залишили свої коментарі без реєстрації. Загальна оцінка конференції була позитивною. Ось деякі коментарі, що їх залишили педагоги і керівники закладів:

   «Значення науково-практичної інтернет-конференції дуже вагоме, адже освіта в умовах профільного навчання  основної школи має, власне, свою окрему специфіку та зміст, що обумовлюються необхідністю формування особистості відповідно до потреб розвитку складу професій, орієнтованого на трансформації ринку праці сучасної доби».

«Безперечно,профілізація навчання - річ потрібна й актуальна. Але для її повноцінного здійснення має бути створена належна навчально-матеріальна база. На сьогодні такої бази в переважній більшості навчальних закладів України немає. Отримується такий собі "безмашинний варіант навчання інформаційним технологіям", що трохи смішно й сумно».

   «Згідна с темою конференції.  Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти».

   «Дякуємо за актуальну тему вашої конференції. Вибір учнями профілю навчання повинен робитися задовго до 10-го класу. Цей вибір учні мають робити свідомо, враховуючи свої здібності».

   «Профілізація старшої школи – один з пріоритетів модернізації освіти. Профільне навчання – це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх проблем, нахилів і здібностей учнів; створення умов для професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчання».

   «Тема конференції актуальна, адже головна мета допрофільної підготовки - формування в дітей здібності робити усвідомлений вибір подальшого профілю навчання. Школярі повинні вміти об'єктивно оцінювати свої здібності до навчання за різними профілями, здійснювати вибір профілю, який співпадає зі здібностями та інтересами, бути готовими докласти зусилля для отримання якісної освіти. На відміну від поглибленого, профільне навчання дозволяє учням вибрати не один-два предмети, а конкретну пріоритетну галузь для більш глибокого вивчення».

   «Шановні колеги! Щиро дякую за співпрацю! Статті науково-практичної інтернет-конференції  «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста» є дуже актуальними, бо нині на перший план ставиться ідея життєвого і професійного успіху. Усі розуміють, що профільне навчання – це засіб професійного самовизначення учнів. Воно допомагає зважати на інтереси старшокласників, створювати умови для їх навчання з урахуванням власних потреб, здібностей і професійних планів, а також істотно підвищувати їх мотивацію до навчання. Отже, профільне навчання передбачає внесення відповідних змін до структури і змісту освіти кожного учня. Такі заходи є прекрасною можливістю для обміну досвідом з колегами шкіл міста. Успіхів та натхнення!».

Завершенням основного етапу стало обговорення проекту рекомендацій конференції /rekomendac11_1nternet-konfer-9-11.01.2014.doc, які мали такі розділи: «Центру методичної та соціально-психологічної служби», «Керівникам навчальних закладів», «Учителям, які працюють у профільних класах та у класах з допрофільною підготовкою».

   На третьому, заключному етапі, оргкомітет конференції здійснював аналіз її результатів (див. http://doslidniks.at.ua/news/analiz_rezultativ_provedennja_internet_konferenciji_9_11_sichnja_2014_roku/2014-01-28-9).

Методисти, кожен за своїм фахом, проаналізували усі коментарі, зауваження до статей, запитання до авторів та відповіді на них.

Цей етап конференції видався найскладнішим для її організаторів, оскільки така конференція проводилася в місті і в області вперше. Були визначені принципові підходи та змістові лінії підготовки такого аналізу, у якому слід було не лише визначити якість і кількість підготовлених педагогами кожного закладу матеріалів, активність педагогів у процесі обговорення матеріалів колег, але також і визначити рейтинг участі певного закладу за підсумками роботи конференції: /anal1z_provedennja_1nternet-konfer..doc  /dod-1.doc ; /dod-2.doc

Отже, перевага проведеного заходу у формі науково-практичної інтернет-конференції в тому, що вона забезпечила:

- широкий обсяг аудиторії користувачів різних категорій, зацікавлених у тематиці конференції;

- незалежність від географічного розташування: участь в інтернет- конференції брали користувачі з різних міст, що дозволило значно розширити межі наукової співпраці в глобальній мережі;

- доступність: брали участь в інтернет-конференції, не приїжджаючи в місто, надіславши за допомогою електронної пошти усі необхідні матеріали для розміщення їх в конференції;

- економія часу та фінансових ресурсів;

- кожен користувач мережі Інтернет мав змогу ознайомитись з матеріалами конференції та приєднатися до обговорення даної тематики, задати свої питання автору статті чи висловити свою думку щодо даного напрямку роботи;

- участь значної кількості компетентних осіб, зацікавлених у тематиці інтернет-конференції, дозволила досягти значного підвищення результативності методичної роботи.

Разом з тим, під час організації та проведення інтернет-конференції організатори та керівники закладів зіткнулися з деякими проблемами. Однією з них є те, що у деяких учасників виникли труднощі у процесі реєстрації. Це спричинило занепокоєння в учасників конференції, несвоєчасне подання відповідей доповідачами на запитання. Також до недоліків слід віднести недостатню технічну можливість інформаційного ресурсу навчальних закладів та ЦМСПС (мала потужність серверів, низька швидкість інтернет-зв’язку тощо).

Навчальним закладам було рекомендовано:

  • вдосконалити інструктивно-роз’яснювальну роботу щодо проведення інтернет-конференції;
  • активізувати роботу методичних формувань з метою висвітлення їх напрацювань під час проведення інтернет-конференції;
  • стимулювати фахівців до активної участі у роботі інтернет-конференцій.

Вирішуючи проблемні ситуації, які виникали в ході роботи конференції, та для більш продуктивної і організованої роботи в подальшому, необхідно звернути увагу на деякі заходи. А саме:

- для учасників розробляти правила конференції із зазначенням конкретних вимог до порядку подання запитань доповідачам та відповідей на них, можливості спілкування з іншими учасниками;

- забезпечити ефективний технічно-адміністративний супровід під час розміщення матеріалів конференції на відповідному ресурсі. Кількість персоналу, залученого до даної діяльності, залежить від кількості заявлених учасників конференції

(не менше одного адміністратора (модератора) на 10 учасників);

- передбачити доступ технічно-адміністративного складу конференції до роботи з ресурсом;

- покласти відповідальність щодо змісту та структури матеріалів на учасників конференції та їх керівників.

   Висновок. Інтернет-конференція може стати дієвим засобом розвитку професійної компетентності педагога у системі методичної роботи та активізації діяльності педагогічного колективу, а також одним із показників для визначення рейтингу як окремого педагога, так і навчального закладу в цілому та під час атестації.

За підсумками проведення та аналізу результатів інтернет-конференції було видано брошуру:

Пахолівецька М. В.  Інтернет-конференція як засіб розвитку професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи (з досвіду роботи) / М. В. Пахолівецька. – Кіровоград : ЦМСПС, 2014. – 25 с.

/1nternet-konfer-jak_zas1b_rozv-prof-kompet-1.doc

Переглядів: 961 | Додав: Олександр | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz